Fotoskolan förklarar: Autofokus

Automatisk fokusering AF – dvs kameran ställer in skärpan automatiskt. Idag har nästan alla kameror autofokus. När det gäller mindre kameror så är det snarare ovanligt med manuell fokusering.

De flesta kameror fokuserar när man tryckt ner avtryckaren halvvägs, en del har även en särskild knapp för att låsa fokus (AF-lock eller AF-L). Många kameror har val för olika AF mode.

Single AF mode innebär att kameran ställer fokus när avtryckaren trycks ner halvvägs. Den behåller sedan detta tills bilden exponerats. Normalt går det inte exponera innan kameran har hittat fokus vilket kan ge en störande fördröjning.

Continous AF mode innebär att kameran kontinuerligt försöker fokusera. Detta är bra för rörliga motiv. Det garanterar dock inte att det är skarpt under exponeringen. I regel drar det här läget mycket ström.

Många kameror har svårt att fokusera i svagt ljus. Därför har en del hjälpbelysning (AF assist lamp, AF-hjälpljus), och en del har laser hologram som projiceras på motivet.

Olika kameramodeller har olika typer av fokusdetektorer. Det är också stora skillnader i hur snabbt de fokuserar. När det gäller SLR kameror beror det även på objektivet, och här har det skett stor utveckling de sista 10 åren.

Vanlig symbol är AF.

Källor: Denna information är hämtad från FotoOrd och Wikipedia. Texterna kan i vissa fall vara anpassade för fotoskolan.