Fotoskolan förklarar: Brännvidd

Brännvidd är ett mått på objektivets eller linsens förstoringsgrad, samt vilket perspektiv det ger. Brännvidden mäts i mm. Objektiv med variabel brännvidd kallas zoom. När du zoomar varierar du alltså objektivets brännvidd.

Ett normalobjektiv ger ett perspektiv som liknar hur vi ser. Detta sker när objektivets brännvidd är lika stor som sensorns eller filmens diagonalmått. Om kameran har småbildsformat (24 x 35 mm) är den normala brännvidden ca 50 mm. Egentligen räknar man diagonalen i den kvadrat som bildas av sensorns / filmens största sida.

Om objektivet har kortare brännvidd kallas det vidvinkel. Om det har extremt kort brännvidd kallas det fish-eye. Objektiv med lång brännvidd kallas för teleobjektiv.

Brännvidden är avståndet från linsen till det plan där en avlägsen ljuskälla fokuseras. Tänkt dig hur det fungerar när du använder ett förstoringsglas för att bränna in ditt namn i en bräda. Brännvidden är då det avstånd som du måste hålla linsen på för att få en fokuserad brännpunkt.

Källor: Denna information är hämtad från FotoOrd och Wikipedia. Texterna kan i vissa fall vara anpassade för fotoskolan.