Fotoskolan förklarar: Exponera

Exponera – att utsätta film, fotopapper eller idag oftast kamerans sensor (CCD, CMOS, chip) för ljus. Man exponerar under en bestämd tid (exponeringstid) samt med en viss ljusstyrka (regleras med kamerans bländare).

Att exponera används också som verb för att visa upp något eller rent generellt att utsätta det för någon fysisk påverkan (ljus, kyla, värme, vind, slitage).

Källor: Denna information är hämtad från FotoOrd och Wikipedia. Texterna kan i vissa fall vara anpassade för fotoskolan.