Fotoskolan förklarar: Fokusering

Fokusering innebär att ställa skärpa så motivet avbildas skarpt på film eller bildsensor. Fokusering sker genom att flytta en eller flera av objektivets linser tills motivet hamnar i bästa fokus, vilket är när motivet får maximal kontrast. På en storformatskamera sker i regel fokusering genom att hela objektivet flyttas.

Fokusering kan antingen ske manuellt eller automatiskt (autofokus). Vissa kameror kan inte ändra fokus utan är inställda för ett fast avstånd, detta kallas fixfokus.

Källor: Denna information är hämtad från FotoOrd och Wikipedia. Texterna kan i vissa fall vara anpassade för fotoskolan.