Fotoskolan förklarar: ISO

Kamerans eller filmens ljuskänslighet mäts normalt i enheten ISO. En känslighet på ISO 100 räcker för att ta bilder i bra ljus utomhus. Vid svagare ljus behöver man högre ISO. En fördubbling av ISO värdet innebär hälften så lång exponeringstid (dvs 1 Ev).

En typisk digitalkamera har 50-200 ISO som sin "äkta" ljuskänslighet. Många digitalkameror har en valbar ISO. Vid högre ISO förstärks bildsignalen, detta gör att man kan ta bilder i svagt ljus med samma kamera. Men det är inte bara bildsignalen som förstärks, utan även bildens brus. Ju högre du ställer in kamerans ISO desto brusigare bilder.

En del kameror har ett auto ISO läge, det innebär att kameran automatiskt ändrar ISO beroende på ljuset.

Källor: Denna information är hämtad från FotoOrd och Wikipedia. Texterna kan i vissa fall vara anpassade för fotoskolan.