Fotoskolan förklarar: Makro

Inom foto är termen makro är kortform för makrofoto eller makrofotografering. Allmän beteckning för närbildsfoto med avbildningsskala kring mellan ca 1:10 och 1:1 i filmplanet (eller på sensor). Detta innebär att förmålet avbildas i nära naturlig storlek, vilket innebär en kraftig förstoring när denna bild sedan återges som färdig papperskopia.

Inom data är makro en enkel typ av program, skript eller subrutin. Actions i Photoshop är en typ av makro.

Makro är grekiskt prefix för stor (i stor skala) och motsats till mikro. Något som är makroskopiskt är synligt med blotta ögat - till skillnad mikroskopiskt.

Källor: Denna information är hämtad från FotoOrd och Wikipedia. Texterna kan i vissa fall vara anpassade för fotoskolan.