Fotoskolan förklarar: Pixel

Pixel är en engelsk akronym för picture element. För att göra det lite extra hightechkänsla binder man ihop det med ett x.

En pixel är en digital bilds minst bestånds del (såvida den ej är i vektorformat). När du zoomar in i en digital bild ser du tillslut ett rutmönster, varje sådan ruta är en pixel.

Pixel är ett av de nyaste orden i SAOL (Svenska Akademiens Ordlista), kom med i 2006 års utgåva. I bestämd form heter det pixeln och i plural pixlar, pixlarna. Tidigare försökte man lansera svenska alternativ i form av bildelement och bildpunkt. Men ingetdera fick något utbrett bruk.

På engelska är pluralformen pixels.

En enstaka pixel gör ingen glad, de trivs bäst i grupper om några miljoner. Antalet pixlar är ett mått på en bilds teoretiska detaljrikedom. Antalet megapixel är ofta de främsta säljargumentet för en digitalkamera, men en med fler pixlar behöver inte nödvändigtvis ge bättre bildkvalitet. Faktorer som objektiv och brus har större påverkan.

1 Mpixel eller megapixel är 1 miljon pixlar.

För att vara riktigt korrekt ska man skilja mellan pixel (bildelement) och dot (bildpunkt). En pixel kan ha olika färg medans en dot bara har två tillstånd, färg eller inte färg. Måttet DPI (Dots Per Inch) används även för pixelupplösning. Men pixelupplösning borde egentligen mätas i PPI (pixel per inch). Normalt krävs flera dots (bildpunkter) för att visa en pixel (bildelement).

Källor: Denna information är hämtad från FotoOrd och Wikipedia. Texterna kan i vissa fall vara anpassade för fotoskolan.