Fotoskolan förklarar: Slutare

Slutaren öppnar och stänger ljusinsläppet till filmen eller sensorn. Den reglerar hur länge filmen / sensorn utsätts för ljus. Tiden som den är öppen kallas för slutartid eller exponeringstid och mäts normalt i bråkdelar av sekunder t.ex. 1/125 s. Ursprungligen använde man ett enkelt lock framför objektivet som slutare.

Man delar in slutare i tre typer, vissa kameror har flera slutare av olika typ:


  • Fokalplanslutare (focal plane shutter): slutaren sitter i kameran precis framför sensor- eller filmplan t.ex. ridåslutare, lamellslutare.

  • Elektronisk slutare (electronic shutter): inbyggd i CCD eller CMOS sensor

  • Bladslutare (leaf shutter): centralslutare, sektorslutare

  • Övriga: Kerrcell, LCD, roterande prisma, Faradayslutare

Källor: Denna information är hämtad från FotoOrd och Wikipedia. Texterna kan i vissa fall vara anpassade för fotoskolan.