Fotoskolan förklarar: Spegelreflex

Spegelreflex (SLR), en sökartyp där du ser genom objektivet via en spegel. Du ser samma bild som träffar filmen/sensorn, till skillnad för en del kameror där du ser genom en särskild optik ovanför eller bredvid objektivet. En systemkamera har normalt sökare av SLR typ. Andra typer sökarsystem är videosökare, range finder m.fl.

I en SLR kamera leds bilden via en fällbar spegel och projiceras på en mattskiva. Vid exponering fälls spegeln undan så ljuset kan träffa sensorn / filmen. De flesta kameror har en halvgenomskinlig spegel samt en hjälpspegel som leder ner en del av ljuset till fokus sensorn, som ger signaler till Autofokus-systemet. Det är spegelrörelsen som ger en SLR-kamera dess karakteristiska ljud.

De flesta kameror har ett prisma som vänder bilden rätt innan den når ditt öga. En del enklare kameror har flera speglar som fyller samma funktion som prismat. Vissa kameror har ett en Shaktsökare (t.ex. Hasselblad V-system), de ger en spegelvänd bild.

På svenska används i regel termen systemkamera synonymt med SLR för småbild.

Källor: Denna information är hämtad från FotoOrd och Wikipedia. Texterna kan i vissa fall vara anpassade för fotoskolan.