Fotoskolan förklarar: Vitbalans

Vitbalans är ett begrepp inom fotografin som beskriver hur den fotografiska sensorn uppfattar den färgtemperatur som råder vid fotograferingstillfället. Det mänskliga ögat uppfattar en vit yta som vit både i solljus och i ljuset från en vanlig glödlampa, men kamerans sensor klarar inte att korrigera på det sättet. Med kameran inställd på dagsljusläge kommer vita färger i glödlampsljus att se gula ut. För att råda bot på detta kan man i stället ändra till glödlampsläge. Tvärtom kommer glödlampsläge utomhus göra vita toner blå.

Även i digitala kameror måste vitbalansen för kamerans bildsensor anpassas till rådande belysning, och här kan man göra det manuellt eller automatiskt beroende på kameratyp.

Källor: Denna information är hämtad från FotoOrd och Wikipedia. Texterna kan i vissa fall vara anpassade för fotoskolan.