Logga in:
Redaktionen bloggar
Translate website
OBS! Den 25:e augusti 2019 stänger minTur.se. Vänligen spara ditt material innan dess. Vid frågor eller om du är intresserad av att ta över sajten, vänligen mejla magnusson@mintur.se.

Medlemsvillkor på minTur.se

Info minTur.se erbjuder genom Ramus Media AB tillgång till tjänsterna på domänen minTur.se i enlighet med nedanstående allmänna villkor. Genom att ansöka om medlemskap på minTur accepterar och godkänner du dessa allmänna villkor. Vänligen läs igenom villkoren noggrant innan du ansöker om medlemskap.
 1. När du godkänner dessa villkor försäkrar du att uppgifterna du fyllt i är korrekta och fullständiga. Dina uppgifter kommer att sparas i vår databas och kommer endast att användas vid administration av mintur.se.
 2. Du har enligt lag rätt att få information om de uppgifter som är registrerade om dig och möjligheten att rätta felaktiga uppgifter. Om du vill ha ett registerutdrag från vår databas, så kontaktar du oss via de kanaler som anges på sajten.
 3. Du kan närsomhelst avsluta ditt konto på mintur.se genom att skicka ett mail till oss på sajten. Ange ditt användarnamn, så tar vi bort ditt konto.
 4. Du ansvarar för användning av ditt användarnamn och lösenord och ska försäkra dig om att dessa i hamnar i händer på obehöriga.
 5. Medlemmen erbjuds möjlighet att på eget ansvar kommunicera och publicera ljud, text, bild, data eller övrig information under www.mintur.se. Dessa meddelanden får inte strida mot gällande medlemsvillkor, lag, myndighetsanvisning eller god sed. Vidare får dessa meddelanden inte göra intrång i annans rätt, vara kränkande för enskild person eller riskera att medföra skada eller annan olägenhet för mintur.se eller tredje man. Mintur.se har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra meddelanden som strider mot dessa villkor.
 6. Bilder som medlemmen publicerar på mintur.se kommer att publiceras på webbplatsen. Dessa bilder blir även tillgängliga för alla att använda som motiv till vykortstjänsten www.mrpostman.se för besökarna på mintur.se.
 7. Tjänsterna tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. minTur garanterar emellertid inte att Tjänsterna är fria från fel eller avbrott under ovanstående tid. minTur har i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga Tjänsterna för exempelvis service och uppgraderingar.
 8. Medlemmen ansvarar för all skada som mintur.se kan åsamkas till följd av att medlemmens användarnamn eller lösenord kommit till obehörigs kännedom.
 9. Det är inte tillåtet att använda minTur.se i kommersiellt syfte utan att på förhand fått ett godkännande av minTur.se. För annonsering, vänligen kontakta oss så återkommer vi med förslag och alternativ.
 10. Mintur.se har inget ansvar för material som publiceras via mintur.se eller på sidor som mintur.se har länkar till.
 11. Mintur.se förbehåller sig rätten att publicera medlemmarnas texter och bilder på partnersidor och i tryck.
 12. Mintur.se förbehåller sig rätten att vidtaga ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system mm.
 13. Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies vid exempelvis i samband med formulär tex. vid inloggning. Detta används för att kunna erbjuda de aktuella tjänsterna. Om du inte accepterar cookies så kan du undvika att använda mintur.se:s tjänster, undvika att fylla i formulär samt undvika att logga in.