Temadag: Turism och hållbart resande

2011-02-23 av Ann Nilmert

Skogens Konung, foto av Anna LarssonSkogens Konung – en blygsam uppstickare i resesverige. Foto av Anna Larsson.

Terminen har börjat på ett uppfriskande sätt, läser en givande kurs i turism genom Södertörns Högskola. Detta kommer bland annat mynna ut i ett projektarbete om destinationsutveckling, i vårt fall om Malta.

I fredags anordnade Schartau tillsammans med bland annat Jesper Klockareson från Fair Travel en temadag om Turism, Resor och Hållbar utveckling. En insiktsfull och givande dag. Miljön har kommit lite i skymundan ett tag nu men i resebranschen lever den vidare i allra högsta grad. Deltog gjorde de som brinner för djur & natur, resor och turism, men som förstår vikten av att resa på ett hållbart sätt.

Äventyrsresor, Skogens Konung och Naturens Bästa höll alla korta men inspirerande presentationer om deras företag och vad de står för. Vikten av eftertanke över det man gör är viktigt även inom turism och som resenär. För att inte drabbas av dåligt samvete över den miljöpåverkan man gör under sin resa kanske man borde vara lite mer medveten om de val man gör, från vilken arrangör man bokar genom till vilken restaurang man äter på under semestern. Allt för att göra ett så litet fotavtryck som möjligt men samtidigt gynna den lokala befolkningen. Smarta, enkla, aktiva val kan ge så mycket tillbaka!

Dagen intressantaste och roligaste presentation stod Marcus Eldh för, grundare för Skogens Konung. Han har med en lysande affärsidé och en kärlek för den svenska naturen byggt upp ett framgångsrikt företag utan någon som helst marknadsföring av sig själv. Människor från alla världens hörn kommer till lilla Sverige för att bo i skogen, se våra älgar, vargar och till och med våra bävrar. Mer exotiskt blir det inte för dem! Denna kärlek har också gjort honom införstådd med att turismen måste hanteras på ett hållbart sätt om vi och de långväga turisterna ska kunna njuta av vår fantastiska natur även i framtiden!

”Tourism is like a fire. You can cook a soup with it but it can also burn your house down” (Asiatiskt talesätt).

Ann Nilmert

Kommentera